AMBASSADEUR,
Als mens betrokken en professioneel regisseur namens de opdrachtgever pro actief vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering. Met als kerntaken; het luisteren naar de klant, het inventariseren van de wensen met een vertaling in een technische omschrijving en een onderbouwd budget, het vervullen van duurzaamheidambities in samenwerkingen en innovatieve technologie, het in overleg aanbesteden, opstellen van een kosten kwaliteit vergelijk, het opdracht verstrekken en het vanuit een meerwaarde voor de opdrachtgever leiden van het project met budget, planning en kwaliteitsbewaking.

PROJECTMANAGEMENT,
Als waardig en professioneel regisseur namens de opdrachtgever pro actief in het leiden van het project met budget, planning en kwaliteitsbewaking met het vervullen van duurzaamheidambities in betrokken samenwerkingen en innovatieve technologie.

VASTGOEDMANAGEMENT,
Rijksmonumenten, het met kennis en kunde van zaken opstellen van een actueel inspectierapport conform de criteria van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) dat inzicht geeft in de technische staat, de gebreken, de oorzaken, de verbeterpunten vertaald in een werkomschrijving welke onderbouwd is in een meerjaren onderhoud plan voor 6 jaar en eventuele subsidieaanvragen.

Meerjaren onderhoud plannen van gebouwen en woningen, het nauwkeurig uitvoeren van een gebouw conditiemeting en opstellen van onderhoudsplannen conform de NEN 2767 dat inzicht geeft in de technische staat, de gebreken, de oorzaken, de verbeterpunten vertaald in een werkomschrijving welke onderbouwd is betreffende de te verwachten onderhoudskosten van gebouwen en woningen voor 10 jaar.