Basament staat bekend om zijn betrokkenheid als een communicatief, gedreven en no-nonsense bedrijf dat op een systematische en realistische manier een meerwaarde levert voor opdrachtgevers met altijd het einddoel voor ogen.

Basament zet haar expertise en deskundigheid graag in om als waardig multidisciplinair vertegenwoordiger van u als opdrachtgever, bouwkundige- en vastgoedvraagstukken te begeleiden.

Basament richt zich op wat tastbaar, praktisch en resultaatgericht is, houdt van mensen, het goede van het heden, van verduurzaming en van innovatieve technologische verbeteringen.

Basament heeft een brede ervaring en is bekend met een diversiteit aan werkculturen en organisaties.

Basament heeft haar focus op een goed eindresultaat in duurzame kwaliteit, planning- en budgetbewaking en het voorzien in een logische structuur waarin problemen kunnen worden geïdentificeerd en oplossingen geïmplementeerd.

Basament heeft een logische, gedreven en georganiseerde stijl van werken en functioneert optimaal bij het pro actief leiden van een multidisciplinair project.
De besluitvaardigheid en teamgeest maken dat Basament zich het beste voelt in het vooraf goed regelen van belangrijke zaken, het zorgvuldig aanbesteden en het initiëren van inventieve oplossingen bij het voorbereiden en begeleiden van nieuwbouw, restauraties en renovaties.

Basament draagt met kennis en kunde bij aan het ondervangen van oorzaken ter reductie van faalkosten- en exploitatiekosten, en het zonder tussenkomst van percentages voor eigen genoegen zorgvuldig aanbesteden van uit te voeren werkzaamheden.

Door jarenlange werkervaring en expertise is Basament in staat om door orde en structuur tot de kern van vraagstukken te komen.